SCANY – inteligentní světla řízená počítačem

Viktor Štěpánek, maxi store

Někteří z našich čtenářů se jistě někdy zamysleli nad tím, odkud jsou a jak se ovládají světla používaná na koncertech popových hvězd, ale i menších skupin, na diskotékách a v klubech. Toto inteligentní, plně programovatelné, osvětlení je možné vidět také v televizi v pořadech typu Rozjezdy pro hvězdy, ESO, Do-re-mi nebo Horoskopičiny. Také by nemělo být opomenuto jejich použití při prezentaci firem na výstavách nebo přímo v jejich sídlech. Při těchto příležitostech toto osvětlení poskytuje prostorám nádech profesionality skloubené s okouzlujícím světem světla. Kromě toho mohou tyto přístroje sloužit jako velmi dobrý marketingový nástroj k upoutání pozornosti. V zahraničí se tyto inteligentní světelné přístroje často používají. Stačí zadat požadavek na výrobu goba (tj. obrazce), které se v konečném efektu bude promítat na danou plochu a např. pobíhat po kapotě vystavovaného automobilu.

Nejnovějším trendem inteligentních světel jsou tzv. hlavy. Proč byl vybrán název „hlava“? Charakteristickým znakem tohoto přístroje je totiž jeho hlava, která se od jeho spuštění může otáčet kolem své osy až o 530°. Okolo svislé osy se otáčí až o 285°. Jinými slovy, může svítit „téměř až za roh“. Tato inteligentní světla, která je možné ovládat prostřednictvím PC nebo speciálními kontroléry, jsou značena jako přístroje DMX. Mezi jejich ovládací jednotkou a inteligentním světlem je datová linka, která poskytuje možnost komunikovat se světelným přístrojem a ovládat jej. Takto lze v podstatě ovládat neomezené množství přístrojů z jednoho místa Tento efekt umožňuje k přístroji Scan Futurelight MH-640 Moving-Head Washlight (obr. 1) připojit až šestnáct šestnáctibitových kanálů. To – nadneseně řečeno – znamená, že si lze sednout k osobnímu počítači nebo laptopu, připojit k němu kabel, a tato „hračka“ v hodnotě bezmála 75 000 korun uživatele tzv. poslouchá na slovo. Samozřejmě je zapotřebí použít speciální software pro ovládání, např. Rainbow, popř. o něco kvalitnější Light Jockey. Jednotlivými kanály jsou ovládány funkce přístroje.

Základní možností práce s tímto speciálním světlem je změna jeho barvy. Stačí jen lehký pohyb po klávesnici a z červené je zelená, ze zelené modrá atd. Lze dopředu naprogramovat jednotlivé kroky a příkazy (tj. připravit vlastní program); poté je přístroj ovládán plně automaticky. Ale je též možné ovládat jej manuálně: z klávesnice osobního počítače zadávat jednotlivé příkazy, které jsou okamžitě uskutečněny, přičemž přístroj očekává další povel.

Druhý ze skupiny těchto přístrojů, Futurelight MH-660, umožňuje nastavovat a promítat uložená goba (tj. obrázky). Ta jsou v přístroji uložena na dvou otočných talířích, které je možné ovládat jednoduchými příkazy. S využitím tohoto technického řešení se jednotlivá goba mohou navzájem prolínat, takže lze zobrazit desítky obrazců. Další jeho funkcí je např. elektronické zaostřování, zvětšování či zmenšování obrazce, popř. barevného paprsku. Úhel vyzařovaného svazku paprsků je možné nastavit od 8° do 22° (MH-640), šíře barevného obrazce při projekci na dvacetimetrovou vzdálenost může být od 2,8 m do 7,77 m. Popisovaný hlavový scan je možné zapojit do standardní zásuvky 230 V/50 Hz. V přístroji je použita výbojka MSD/HSD 250 W s paticí GY-9,5, jejíž život je 2 000 h. Hmotnost přístroje je pouhých 16 kg. Přímo na těle přístroje je malý displej a tlačítka, která umožňují ovládat základní funkce nebo např. spuštění demoukázky.

V letošním roce bude také na náš trh uveden přístroj dánské firmy MARTIN MiniMAC profile (obr. 2), který svým futuristickým vzhledem připomíná nové milénium. Tyto přístroje si v zahraničí již našly uplatnění, např. na módních přehlídkách. Tento inteligentní přístroj DMX může použít třináct základních barev a osm obrazců, které jsou na jednom otočném talíři. Horizontální otáčení je možné v rozsahu 540° a vertikální otáčení až do 270°. Přístroj je určen pro halogenidovou výbojku HTI 150W s životem 750 h a měrným výkonem 67 lm/W. I zde lze nalézt základní ovládací panel.

Popisované přístroje mohou být skutečnou chloubou každého autosalonu, výstavního stánku, módní přehlídky, klubu, popř. i gigantické diskotéky.

Neměli bychom zapomenout na to, že u těchto druhů projektorů je důležitý i samotný svazek paprsků. Ve standardním prostředí se tento efekt příliš neprojeví. Proto každý zkušený osvětlovač i prodejce vědí, že je nutné světelné paprsky zvýraznit. Ptáte se jak? Jsou dvě základní možnosti. Tou první jsou již známé výrobníky tzv. umělé mlhy nebo kouře. Ty nejzákladnější lze získat již za asi 3 000 Kč. Tyto výrobníky v prostorech vytvoří dým, který paprsky zviditelní. Základním principem je rozložení speciální kapaliny, která prochází přes čerpadlo do topného tělesa, v němž se mění v umělý dým. To je způsob, jak se dělají „mlhy na blatech“.

Druhou, a jistě profesionálnější možností, jsou tzv. hazery. Tyto přístroje vytvoří jakési mikroklima, které je v podstatě naprosto průhledné. Vůbec není vidět žádný dým nebo kouř. Jakmile se ovšem spustí světelné efekty, všechny paprsky jsou zřetelně viditelné. Je to jako pozorovat podvodní říši skrz čirou, průzračnou hladinu. V tomto prostředí velmi pěkné efekty tvoří např. MARTIN MAC 250 (obr. 3). I do těchto přístrojů patří speciální kapalina, která lze zakoupit pouze u specializovaných firem.

Kromě těchto malých a rychlých scanů představíme i efekt Futurelight Scan SC-980 (obr. 4), jehož hmotnost je 36 kg a výška více než 1 m. Tento přístroj ovládá širokou škálu funkcí a nahradí bezpočet menších přístrojů. Již s pomocí těchto dvou přístrojů lze uspořádat velmi zajímavou světelnou show. Základem efektu je halogenidová výbojka HMI 1200W, jejíž doporučený provozní život je 750 h. SC-980 má dva základní kotouče barev, tj. osmnáct barev a při kombinaci až 81jejich modifikací. Navíc lze využít i UV aktivní barvu, tzv. černé světlo. Tento scan má elektronické zaostřování, kromě toho je možné přímo navolit tři velikosti promítaných obrazců. Obsahuje dva talíře gob, tj. celkem jedenáct obrazců, avšak oproti předcházejícím modelům je zde navíc pět rotačních gob. Je-li třeba, lze vytvořit až 30 různých obrazců. Rovněž je k dispozici možnost zmenšovat a zvětšovat vytvořené obrazce tzv. funkcí IRIS, dále tzv. efekt PRISM, kde z jednoho obrazce, který se pohybuje v prostoru je možné vytvořit tři nebo pět obrazců v jednom světelném svazku paprsků, jež mohou v prostoru i rotovat. Na stejném kotouči, kde se nacházejí efekty PRISM, je i funkce FROST, s jejíž pomocí lze barevně dotvářet např. scény v divadlech nebo celkové osvětlení výstavních stánků. Samozřejmostí u takto výkonného přístroje je stmívání výbojky od 100 % do 0 %. Šíři světelného svazku je možné řídit od 15° do 21°. Pro zajímavost: velikost obrazce vzdáleného 10 m od reflektoru scanu je v rozmezí od 2,63 do 3,70 metru, u efektu PRISM dokonce 4,99 m. Stroboskopický efekt, který umožňuje nastavit jeden až deset záblesků za sekundu světelného paprsku, je další z využitelných možností.

Nakonec předkládáme jednu specialitu: scan MX – 1. Je to velmi zajímavě technicky řešený přístroj, který je z hliníku a plastu. Díky nové technologii uchycení zrcátka umožňuje vertikální pohyb až o 230° a horizontální pohyb o 76,5°. I na takto malém přístroji lze nalézt digitální stmívač. V těle přístroje je umístěn jeden talíř, na němž je vylisováno šestnáct gob, která jsou zároveň pevně spojena s předem nastavenými barvami. Je použita halogenová žárovka 24 V/250 W s životem 300 h. Hmotnost tohoto přístroje je necelých 6 kg. Futuristický scan MX-1 lze řídit např. softwarem Light Jockey.

Při zájmu o světelné efekty zmiňované v tomto článku i mnohé další speciální přístroje tohoto zaměření jsme připraveni předvést ve firemní předváděcí místnosti v prodejně MAXI STORE.

maxi store
osvětlovací a zvuková technika
ulice Bořivojova
130 00 Praha 3
tel.: 02/627 44 70
fax: 02/2271 87 39
e-mail: maxistore@post.cz
web: http://www.maxistore.cz/


Převzato z časopisu SVĚTLO 1/2000
www.automa.cz/svetlo