Vizualizační software grandMA 3D

Ing. Jiří Vomáčka,
Osvětlovací technika Vít Pavlů

Osvětlovací pulty řady grandMA jsou již několik let na českém trhu a není je třeba odborné veřejnosti podrobněji představovat. Všichni dlouhodobější uživatelé si dnes již pochvalují strategii výrobce, firmy MALighting GmbH, která spočívá v kvalitě hardwaru, snadném programování, rychlých změnách programu a zejména v „doživotním„ upgradu (aktualizace) softwaru zdarma!

Nejnovejší verze softwaru je ale doplněna opravdovou lahůdkou. MALighting vyvinul další zjednodušení a usnadnění práce tzv. light designerů a osvětlovacích techniků – balík vizualizačního 3D softwaru pro PC, a to opět zdarma.

grandMA 3D

  • Je to nové uživatelské rozhraní, vytvořené pro návrh a vizualizaci libovolné trojrozměrné scény (jeviště) – viz ilustrační obrázky – ve spojení s produktem grandMA. Vizualizační software grandMA 3D je dodáván s ovládacím pultem grandMA a je také volně k dispozici ke stažení z domovské stránky MALighting: http://www.malighting.de/
  • Umožňuje jednoduché provedení návrhu tzv. light designu pro libovolné rozměry scény, dekorací a zařízení, včetně knihoven základních grafických prvků. Na obrazovce mohou být současně otevřena okna se zobrazením nárysu, bokorysu, půdorysu atp., která jsou při každé uskutečněné změně současně aktualizována. Všechny vkládané grafické prvky mohou být umístěny v souřadnicích x, y, z a mohou se otáčet kolem libovolné osy. Uživatelské struktury pro povrchy těchto prvků mohou být importovány z jakéhokoliv bitmapového souboru nebo mohou být vybrány ze stylů v knihovně.

Reálný čas vizualizace na standardním PC

Tato nová generace vizualizačního softwaru je založena na Microsoft DirectX®, standardně pro optimální výkon a přichází s vlastním 3D nástrojem pro zvýšený výkon. To spočívá v možnosti přímé komunikace s osvětlovacím pultem grandMA přímo přes místní počítačovou síť. Pomocí této metody grandMA 3D automaticky přejímá konfiguraci a úpravy uskutečňované na pultu. Software grandMA 3D je přizpůsoben použití ve spojení pouze s řadou ovládacích pultů grandMA, žádný externí interface nebo jiné komponenty již nejsou zapotřebí.

Jednotlivé světlomety (statické i inteligentní) lze jednoduše směrovat a nastavovat přímo elektronickým přenosem např. z ukázkového souboru ovládacího pultu grandMA. Pult i grandMA 3D jsou vybaveny stejnou databází. Není zapotřebí nastavovat linky DMX, adresy DMX nebo pracovní režim pro jednotlivé světlomety, protože podrobnosti jsou již přizpůsobeny v pultu grandMA. Jakmile se přenos uskuteční, musí uživatel jen vhodně rozmístit světlomety v 3D prostředí softwaru grandMA 3D. Uživatel může také vytvořit skupiny světel na rozvodných tyčích, dekoračních prvcích, příhradových konstrukcích a okruzích stmívacích jednotek.

Při přepnutí na mód 3D rendering, software grandMA 3D realizuje neobyčejně efektní vizualizaci v reálném čase. Všechny kresby prvků, předmětů, konstrukcí, postav a světlometů jsou zobrazeny s povrchovými strukturami v kvalitní virtuální realitě. Veškeré funkce nainstalovaných svítidel jsou řízeny na dálku připojeným grandMA. Zobrazovány jsou reálné pohyby, barvy, intenzita světel i goba. Zároveň je možné měnit i úhel náhledu prostým posunem virtuální kamery dokola s plným řízením velikosti kuželů světel, pozice a rotace. V průběhu zobrazení (show) je možné přepínat předem definované polohy dalších kamer.

Optické parametry světlometů, barvy a barevné míchání (podle možností jednotlivých světlometů) a goba, včetně jejich rotací, se věrně zobrazí v reálném čase. Zakázková goba je možné „vkládat„ do světlometů jednoduchým přiřazením libovolného souboru černobílé či barevné bitmapy na gobo pozici reflektoru z knihovny osobního počítače apod. Viditelnost světelných paprsků (kuželů) může být řízena nastavením úrovně zamlžení prostoru. Všechna data zobrazení lze propojením „on-line„ s grandMA uložit pro pozdější použití. Zaznamenaná „živá“ show zobrazená v reálném čase renderingu může být převedena do jednoho ze standardu formátů videokomprese. Tyto soubory lze snadno prohlížet na jakémkoliv osobním počítači nebo MAC, jež jsou vybaveny standardním mediálním přehrávačem, a mohou být poslány i elektronickou poštou.

Technické charakteristické vlastnosti

Technické charakteristické vlastnosti jsou závislé pouze na představivost a fantazii uživatele. Vnitřní struktura grandMA 3D je naprosto jasně orientována, dovolí definovat skupiny prvků a vytvořit tak snadno zamýšlenou scénu a světelný design. Příhradové nosníky nebo rozvodné tyče spojené se světlomety potom mohou být v případě potřeby posunuty, otáčeny nebo přemístěny v jediném kroku.

Software GrandMA 3D musí být nainstalován na externím PC nebo přenosném počítači (notebooku), včetně celé databáze a prvků knihovny, a je vybaven síťovou kartou pro propojení s ovládacím pultem grandMA.

GrandMA 3D umožňuje aplikace „off-line„ softwaru ve spojení s grandMA offline editorem. Oba uvedené programy musí být nainstalovány a spuštěny na stejném PC.

Oba programové balíky grandMA 3D, právě tak jako grandMA offline editor, jsou ihned přístupné pro volné stažení na internetu: http://www.malighting.de/